Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit






RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

10 %
SLEVA

Sleva na vstupné ve výši 10 % v Zoo Plzeň

kraje

Benefit lze uplatnit do:
31. 12. 2023

Docela jiný svět v Zoologické a botanické zahradě města Plzně

Nejzápadnější z českých zoologických zahrad se nalézá v Plzni. Vznikla již v roce 1926 v městské části Doudlevce a v dnešním jednadvacetihek­tarovém areálu na Lochotíně působí od roku 1963. Zahradu založil ke svému 25. výročí spolek akvaristů Iris. Jako jediná v České republice je v současnosti, a sice od roku 1981, zároveň sloučena v překrásný funkční celek s botanickou zahradou (ta byla otevřena roku 1961) a v centru města na palackého třídě má detašovanou moderní expozici Akva Tera (od roku 1962).

Mezi speciality plzeňské zoo patří chov zvířat v přirozených a přitažlivých podmínkách. Expozice tvoří výseky celých biotopů s charakteris­tickými druhy rostlin a živočichů. Velmi často tak nežije ve výběhu jedno zvíře nebo jediný druh, ale několik druhů najednou. Rostliny a živočichové jsou v plzeňské zoo podle Generelu vývoje z roku 1996 umisťováni podle světadílu svého původu respektive přesněji zoogeografické oblasti a zahrada byla rozdělena do několika světových částí. Stále více je chována ohrožená fauna ostrovů jako jsou Filipíny či Madagaskar. Nechybějí ani nosorožci, žirafy, tygři či tučňáci.

Novými expozicemi z posledního desetiletí je unikátní Svět v podzemí (vznikl z válečného krytu), muzejní expozice Past na rovníku s poctou cestovatelské dvojice Zikmund, Hanzelka a dále skleník Mediteraneum a pavilon Amazonie, kde se kromě drápkatých opic utěšeně množí například stromoví dikobrazi kuandu obecní. Novinkou roku 2015 se stala expozice nejjedovatější hadi světa – Království jedu. Ke konci roku 2018 jej doplnily Filipíny s motýly a krokodýly. Stavební dominantou se v roce 2020 stal Altán plovoucích ryb v čínském stylu.

Benefit je určen pro:

  • válečné veterány

Poskytnutí slevy:

Nutnost prokázání se průkazem válečného veterána při uplatňování slevy na pokladně Zoo a BZ města Plzně.

Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba: Martin Vobruba
  Telefon: 724 177 419
  E-mail: vobruba@plzen.eu
  Web: www.zooplzen.cz/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.