Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

zlevněný roční kupon za 365 Kč

Speciální zlevněný roční kupon za 365,- Kč platný pro vnější tarifní pásma pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje.

kraje

Platnost není časově omezena.

Středočeský kraj nabízí pro válečné veterány zvýhodněný roční kupon k cestování prostředky pražské integrované dopravy na území Středočeského kra­je.

Speciální zlevněný roční kupon za 365,– Kč je platný pro vnější tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kra­je.

Toto jízdné neplatí na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících se na území krajů sousedících se Středočeským krajem.

Žádost o kupon je možné vyřídit pouze v Praze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Při žádosti o zvýhodněný kupon je nutné se prokázat občanským průkazem a průkazem válečného veterána. Pro získání slevy musí mít osoba PID Lítačku, ke které ji bude vydán kupon s platností 365 dní za 365,– Kč. Tento kupon je možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky. Kupon bude nahrán v PID Lítačce, při cestování již není nutné se prokazovat dalším průkazem či osvědčením.

Tento kupon má platnost u všech dopravců v Tarifu PID v rámci Středočeského kraje, není možné ho využít pro cesty mezi pásmy P, 0, B, pokud se nejedná o dojezd do Prahy. Rovněž není možné jej využívat v tarifních pásmech PID, které se nacházejí mimo území Středočeského kraje (např. tarifní pásmo 11, 12), nebo ho uplatňovat ve městech s vlastním tarifem MHD, kde není tarif PID uznáván.


Více informací zde:

https://pid.cz/…od-20220612/

https://www.idsk.cz/…cne-veterany

Kontaktní údaje

  Telefon: 234 704 560
  E-mail: info@pid.cz
  Web: pid.cz/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.