Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Používáme Cookiesodmítnout
všechno
odmítne všechny Cookies včetně nezbytných pro správnou funkci webu
přijmout
jen nutné
přijme jen Cookies nutné pro správnou funkci webu
přijmout
všechno
přijme všechny Cookies
včetně statistiky návštěvnosti
možnost daru

Možnost zažádat o dar v rámci projektu Veteráni samoživitelé.

kraje

Platnost není časově omezena.

Projekt Veteráni samoživitelé.

Projekt je určen osamělým rodičům (veteránům, partnerům či manželům veteránů) samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, členy SVV ČR – invalidy, starobní důchodce. Podporuje matky či otce, kteří se úmrtím partnera (válečného veterána) dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem je podpořit osamělé rodiče v nouzi, členy SVV ČR – invalidy, starobní důchodce a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku. Vyjímečně lze poskytnout příspěvek krátkodobý až střednědobý. Maximální délka pomoci je 12 měsíců. V případě krizové situace a po schválení je možné příspěvek vyplácet dle potřeby opakovaně.

  • náklady na bydlení (nájemné, energie)
  • náklady na oblečení a základní životní potřeby
  • náklady na školní aktivity dětí na základní škole a na školní aktivity dětí do 15ti let studujících na víceletých gymnáziích
  • náklady na mimoškolní aktivity dětí v případě, že daná aktivita zásadním způsobem přispěje k sociálnímu začlenění dítěte
  • náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci
  • náklady na asistenční a odlehčovací služby
  • náklady na vzdělávání/rek­valifikaci, v případě, že se jedná o vzdělání nutné k získání zaměstnání


O dar v rámci projektu Veteráni samoživitelé, který iniciuje a zajišťuje Sdružení válečných veteránů ČR, můžete zažádat prostřednictvím webové stránky https://www.svvcr.cz/…amozivitele/.


Benefit je určen pro:

  • válečné veterány

Podmínky pro poskytnutí benefitu:

Nutnost prokázání se průkazem válečného veterána a průkazem Sdružení válečných veteránů ČR.


Projekt Veteráni samoživitelé iniciuje a zajišťuje Sdružení válečných veteránů ČR.

Kontaktní údaje

  E-mail: svvcr@seznam.cz
  Web: www.svvcr.cz/projekty/projekt-veterani-samozivitele/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.