Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f


Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli svým benefitem.
RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT
Péče
o rodinu
veterána

Podpora blízkých v krizové situaci

kraje

Benefit lze uplatnit do:
31. 12. 2017

Specializovaná psychologická a lázeňská péče pro rodinné příslušníky v krizové situaci.

Specializovaná psychologická a psychiatrická péče pro rodinné příslušníky po válečných veteránech

Pojištěnci VoZP ČR, rodinnému příslušníkovi po válečném veteránovi, který zemřel v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne příspěvek na takovouto léčbu do částky 5.000 Kč za splnění podmínky, že léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána, a pokud taková péče trvala v rozsahu aspoň 5 kalendářních dnů.

Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky po válečných veteránech

Pojištěncům VoZP ČR, rodinným příslušníkům po válečném veteránovi, který zemřel v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne jedenkrát příspěvek na lázeňskou léčbu, v rozsahu trvání léčebného pobytu po dobu nejméně 5 dnů včetně dne nástupu, a to v částce 1.000 Kč za každý den pobytu, nejvýše ve výši 14.000 Kč, za splnění podmínky, že lázeňská léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána. Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

Podmínky čerpání:

Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku musejí být uskutečněna:

  • výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu
  • na základě vlastnoručně podepsané žádosti
  • s připojením kopie „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR


Kontaktní údaje

  Telefon: +420 222 929 199
  E-mail: info@vozp.cz
  Web: www.vozp.cz/cs/klient/valecny-veteran/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Volareza Podmínky

Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.