VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 

Ministerstvo obrany Vám uhradí preventivní zdravotní prohlídku ve vojenských zdravotnických zařízeních – ÚVN Praha, VN Olomouc a VN Brno.

V rámci preventivní péče se válečným veteránům dle RMO č. 25/2003 poskytují ve vojenských zdravotnických zařízeních dvouleté preventivní prohlídky v rozsahu a ve lhůtách podle zvláštních právních předpisů, nejdříve však za 23 měsíců od poslední roční lékařské prohlídky před zánikem jejich služebního poměru. Tyto prohlídky lze poskytovat na žádost oprávněné osoby a se souhlasem lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Vyžaduje-li to zdravotní stav válečných veteránů, poskytuje se jim ve vojenských zdravotnických zařízeních zdravotní péče formou ambulantní péče, zejména specializované ambulantní péče a ústavní péče. Tuto péči lze poskytovat podle zvláštního právního předpisu na žádost oprávněné osoby a na základě doporučení lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Zdravotní péče se poskytuje za podmínky, že jsou veteráni zdravotně pojištěny u zdravotní pojišťovny, která má uzavřenu smlouvu s příslušným vojenským zdravotnickým zařízením o poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Podmínkou je prokázání se průkazem válečného veterána.

http://www.veterani.army.cz/prehled-vyhod

Podpora zdraví

platnost: časově neomezeno

Ministerstvo obrany Vám uhradí preventivní zdravotní prohlídku ve vojenských zdravotnických zařízeních - ÚVN Praha, VN Olomouc a VN Brno. Návrat »