VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 

Vojenská nemocnice Brno rozšiřuje psychologický stacionář pro válečné veterány.

Toto místo má za cíl nejen formou individuálních či skupinových sezení řešit psychologické problémy válečných veteránů a jejich rodinných příslušníků, ale formou speciálních metod se bude zaměřovat i na prevenci krizových stavů duševních poruch válečných veteránů.

Ambulance: 973 445 542 nebo 973 445 550

SOS linka 24 hodin denně: 602 748 300Kontakt:

PhDr. Radka Pokojová

tel.: 973 445 515

e-mail: rpokojova@vnbrno.cz

www.vnbrno.cz

Psychologické poradenství

platnost: časově neomezeno

Rozšíření psychologického stacionáře pro válečné veterány. Návrat »