VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 
Rekreační pobyt s ozdravným programem Speciální rehabilitace
Rekreační pobyt s ozdravným programem


Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • 1 x za tři roky (vyžaduje-li to zdravotní stav, lze na základě doporučení primáře oddělení nemocí z povolání příslušného vojenského zdravotnického zařízení poskytnout rekreační pobyt s ozdravným programem i častěji než jednou za tři kalendářní roky)
 • pobyt mohu využít kdykoli v průběhu kalendářního roku (mimo silvestrovských a vánočních termínů), v případě volné kapacity zařízení
 • minimální délka pobytu 6 nocí, maximální délka pobytu 13 nocí

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • v pobytu je vždy zahrnuto ubytování se stravováním (polopenzí nebo plnou penzí) a ozdravný program
 • ve vojenských lázeňských léčebnách jsou v programu zahrnuty 3 procedury denně na základě doporučení odborného lázeňského lékaře při vstupní lékařské prohlídce
 • ve vojenských zotavovnách jsou v programu zahrnuty wellness a sportovní služby dle typu zotavovny – lze využít krytý bazén, wellness zónu, bowling, stolní tenis, saunu, vířivku, squash, tenisový kurt, tělocvičnu, fitness, půjčovnu kol a lyží, minigolf, adventure golf, volejbalové hřiště a jiné
 • ozdravný program ve vojenských zotavovnách můžete čerpat dle vlastního výběru z poskytovaných doplňkových služeb (wellness-relax-sport) prostřednictvím čipové karty na které bude hodnota ozdravného programu
 • tuto kartu obdržíte při nástupu na pobyt, kde budete o jejím použití poučen
 • tento způsob čerpání služeb ozdravného programu bude ve VZ postupně zaváděn v roce 2018, do doby jeho zavedení je rozsah poskytovaných služeb uveden na voucheru

Kolik za pobyt zaplatím

 • ubytování a stravování hradí válečný veterán za sníženou cenu
 • pro rok 2018 bylo Ministerstvem obrany přistoupeno k vyššímu zvýhodnění těchto pobytů
 • Ministerstvo obrany bude nově dotovat i cenu ubytování ve výši 300,– Kč za noc pobytu a dále ozdravný program částkou 550,– Kč za noc pobytu
 • ceník účastnického poplatku pro válečného veterána (platný od 3. ledna 2018) naleznete zde Ceník pro rok 2018
 • v ceně pobytu není zahrnut místní poplatek za rekreační/lázeňský pobyt a případné využití odstavné plochy zařízení, které se platí na místě (40,– Kč / noc / osobní vozidlo, u VLL Františkovy Lázně 80,– Kč / noc / osobní vozidlo)

 • spolu s válečným veteránem se mohou pobytu zúčastnit i rodinní příslušníci za zvýhodněné ceny
 • ceník pro rodinné příslušníky (platný od 3. ledna 2018) naleznete zde Ceník pro rok 2018

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise, vždy do konce května na následující rok, VLRZ vystaví voucher a zašle žadateli spolu s informacemi k pobytu, nejpozději do konce října daného roku
 • v případě požadavku na zabezpečení pobytu v daný rok je nutné nejdříve kontaktovat VLRZ k ověření volných termínů, poté je tiskopis s konkrétním termínem pobytu zasílán na Ministerstvo obrany ke schválení

Vyřízení pobytu

 • VLRZ vystaví na pobyt voucher, který je zaslán válečnému veteránovi spolu s platebními údaji o pobytu (splatnost 1 měsíc před nástupem)
 • v případě účasti rodinných příslušníků je zároveň zasílána faktura na uhrazení pobytu (splatnost 1 měsíc před nástupem na pobyt)
 • na pobyty je možné vystavit případnou fakturu na zaměstnavatele (čerpání příspěvku z FKSP)


Speciální rehabilitace


Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • projekt je v přípravné fázi, předpokládaný termín zahájení poskytování speciální léčebně rehabilitační péči je závislý na přijetí interních legislativních změn v rezortu Ministerstva obrany ČR

Speciální léčebně rehabilitační péče, jako nová forma rehabilitace pro válečné veterány

 • pacienti absolvující speciální léčebně rehabilitační péči (dále jen SLRP) ve VRÚ Slapy nad Vltavou, budou mít k dispozici dosavadní moderní vybavení pro veškerou plnohodnotnou komplexní rehabilitační péči, zejména: prostředky pro mechanoterapii, balneoterapii, léčebné bazény, fototerapii včetně moderních vysoce výkonných laserů, rázové vlny nové generace, speciální trenažéry na rehabilitaci horních a dolních končetin po úrazech, posturografy a stabilometrické plošiny, přístroje pro lymfodrenáž a další léčebné techniky
 • mimo tyto techniky jsou dispozici motorické dlahy používané pro léčbu po úrazech a onemocněních horních a dolních končetin a speciální robotický systém pro trénink chůze Lokomat
 • v dohledné době bude mít VRÚ k dispozici další přístroje pro aplikaci roboticky asistované rehabilitace


V první fázi cca do první poloviny roku 2016, bude uveden do provozu přístroj pro speciální nácvik chůze pomocí závěsného podpůrného mechanizmu, vertikalizační systém s roboticky asistovaným pohybem dolních končetin s elektrostimulací a antigravitační vysoce sofistikovaný rehabilitační pás k nácviku chůze.

V další fázi cca do konce roku 2018, bude uvedena do provozu celá škála přístrojů pro roboticky asistovanou rehabilitaci. Tato technika bude využívaná především pro pacienty po úrazech hlavy, osového skeletu a končetin včetně polytraumat způsobených při plnění vojenských úkolů.

Závěrem je nutno ale zdůraznit, že žádná nejmodernější technika nemůže nahradit vysoce odborně erudovaný zdravotnický personál VRÚ Slapy, který je rozhodující při individuální péči o každého pacienta.