VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 
Rekreační pobyt s ozdravným programem Speciální rehabilitace
Rekreační pobyt s ozdravným programem


Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • 1 x za tři roky (vyžaduje-li to zdravotní stav, lze na základě doporučení primáře oddělení nemocí z povolání příslušného vojenského zdravotnického zařízení poskytnout rekreační pobyt s ozdravným programem i častěji než jednou za tři kalendářní roky)
 • pobyt mohu využít kdykoli v průběhu kalendářního roku (mimo silvestrovských a vánočních termínů), v případě volné kapacity zařízení
 • minimální délka pobytu 6 nocí, maximální délka pobytu 13 nocí

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • v pobytu je vždy zahrnuto ubytování s plnou penzí a ozdravný program
 • ve vojenských lázeňských léčebnách jsou v programu zahrnuty 3 procedury denně na základě doporučení odborného lázeňského lékaře při vstupní lékařské prohlídce
 • ve vojenských zotavovnách jsou v programu zahrnuty wellness a sportovní služby dle typu zotavovny – lze využít krytý bazén, wellness zónu, bowling, stolní tenis, saunu, vířivku, squash, tenisový kurt, tělocvičnu, fitness, půjčovnu kol a lyží, minigolf, adventure golf, volejbalové hřiště

Kolik za pobyt zaplatím

 • ubytování a stravování hradí válečný veterán za sníženou cenu, která je stejná jako cena domácí rekreace
 • ozdravný program je hrazen Ministerstvem obrany (v ceně 430,– Kč / 550,– Kč za noc u vojenských zotavoven a hotelu Bellevue a 550,– Kč za noc u vojenských lázeňských léčeben)

Ceník účastnického poplatku pro válečného veterána
 • ceny jsou platné od 3. ledna 2017
zařízení nejvyšší sezóna hlavní sezóna vedlejší sezóna mimosezóna
30. 1. – 12. 3. 3. 1. – 29. 1. 29. 5. – 11. 6. 27. 3. – 28. 5.
13. 3. – 26. 3. 21. 8. – 10. 9. 11. 9. – 19. 12.
12. 6. – 20. 8.
VZ Bedřichov – hotel 665 617 520 513
VZ Bedřichov – depandance 534 493 451 394
VZ Bedřichov – Malý Šišák 475 444 397 348
VZ Ovčárna pod Pradědem 580 533 486 447
zařízení nejvyšší sezóna hlavní sezóna vedlejší sezóna mimosezóna
26. 6. – 20. 8. 12. 6 – 25. 6. 17. 4. – 11. 6. 3. 1. – 16. 4.
21. 8. – 3. 9. 4. 9. – 1. 10. 2. 10. – 19. 12.
VZ Měřín – hotel 665 617 561 500
VZ Měřín – chata 514 474 434 378
zařízení nejvyšší sezóna hlavní sezóna vedlejší sezóna mimosezóna
není stanovena 3. 1. – 26. 3. 12. 6. – 25. 6. 27. 3. – 11. 6.
26. 6. – 20. 8. 21. 8. – 3. 9. 4. 9. – 19. 12.
VLL Jeseník – Albatros 617 547 485
VLL Jeseník – Silesie 580 533 447
zařízení nejvyšší sezóna hlavní sezóna vedlejší sezóna mimosezóna
není stanovena 26. 6. – 20. 8. 29. 5. – 25. 6. 3. 1. – 28. 5.
21. 8. – 17. 9. 18. 9. – 19. 12.
VZ Dyje – Vranov hotel 600 496 444
VZ Dyje – Vranov chaty 514 434 385
VZ Dyje – Bítov 483 424 366
VLL Karlovy Vary – Bellevue 565 496 418
zařízení nejvyšší sezóna hlavní sezóna vedlejší sezóna mimosezóna
není stanovena 1. 5. – 1. 10. 3. 1. – 30. 4. není stanovena
2. 10. – 19. 12.
VLL Karlovy Vary – Sadový Pramen 699 599
VLL Karlovy Vary – Chopin 699 599
VLL Františkovy Lázně 699 599
VLL Teplice 699 599
 • ceny jsou uvedeny za osobu a noc v Kč vč. DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty
 • ceny zahrnují ubytování s plnou penzí
 • v ceně pobytu není zahrnut místní poplatek za rekreační/lázeňský pobyt a případné využití odstavné plochy zařízení, které se platí na místě (40,– Kč / noc / osobní vozidlo, u VLL Františkovy Lázně 80,– Kč / noc / osobní vozidlo)

Spolu s válečným veteránem se mohou pobytu zúčastnit i rodinní příslušníci za zvýhodněné ceny
 • ceny jsou platné od 3. ledna 2017
zařízení dospělí děti 2 – 12 let dospělí děti 2 – 12 let
období 3. 1. – 26. 3., 29. 5. – 10. 9. 27. 3. – 28. 5., 11. 9. – 19. 12.
VZ Bedřichov – hotel 699 419 599 359
VZ Bedřichov – depandance 610 366 510 306
VZ Bedřichov – Malý Šišák 530 318 465 279
VZ Ovčárna pod Pradědem 670 402 570 342
období 29. 5. – 24. 9. 3. 1. – 28. 5., 25. 9. – 19. 12.
VZ Měřín – hotel 699 419 599 359
VZ Měřín – chata 545 327 475 285
VZ Dyje – Vranov hotel 675 405 574 344
VZ Dyje – Vranov chata 525 315 455 273
VZ Dyje – Bítov 510 306 445 267
VLL Karlovy Vary – Bellevue 599 359 530 318
období 3. 1. – 26. 3., 1. 5. – 24. 9. 27. 3. – 30. 4., 25. 9. – 19. 12.
VLL Jeseník – Albatros 689 413 589 353
VLL Jeseník – Silesie 670 402 570 342
období 1. 5. – 1. 10. 3. 1. – 30. 4., 2. 10. – 19. 12.
VLL Karlovy Vary – Sadový Pramen 699 419 599 359
VLL Karlovy Vary – Chopin 699 419 599 359
VLL Františkovy Lázně 699 419 599 359
VLL Teplice 699 419 599 359
 • ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH za osobu a noc
 • ceny zahrnují ubytování a stravování formou plné penze
 • pobyt dětí do 2 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
 • uvedenou věkovou hranicíu dětí se rozumí věk dítěte, který dítě nedosáhne v den nástupu na pobyt

Za rodinu válečného veterány se považují, žijí-li s ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo do výchovy. Pro účely tohoto zákona se za nezaopatřené dítě považuje dítě vymezené zvláštním právním předpisem (§ 11 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). K družce (druhovi) se jako k osobě posuzované podle věty první přihlíží, jen žije-li s válečným veteránem v domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena (přihlášen) na adrese válečného veterána k trvalému pobytu (zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.).

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise, vždy do konce května na následující rok, VLRZ vystaví voucher a zašle žadateli spolu s informacemi k pobytu, nejpozději do konce října daného roku
 • v případě požadavku na zabezpečení pobytu v daný rok je nutné nejdříve kontaktovat VLRZ k ověření volných termínů, poté je tiskopis s konkrétním termínem pobytu zasílán na Ministerstvo obrany ke schválení

Vyřízení pobytu

 • VLRZ vystaví na pobyt voucher, který je zaslán válečnému veteránovi spolu s platebními údaji o pobytu (splatnost 1 měsíc před nástupem)
 • v případě účasti rodinných příslušníků je zároveň zasílána faktura na uhrazení pobytu (splatnost 1 měsíc před nástupem na pobyt)
 • na pobyty je možné vystavit případnou fakturu na zaměstnavatele (čerpání příspěvku z FKSP)


Speciální rehabilitace


Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • projekt je v přípravné fázi, předpokládaný termín zahájení poskytování speciální léčebně rehabilitační péči je závislý na přijetí interních legislativních změn v rezortu Ministerstva obrany ČR

Speciální léčebně rehabilitační péče, jako nová forma rehabilitace pro válečné veterány

 • pacienti absolvující speciální léčebně rehabilitační péči (dále jen SLRP) ve VRÚ Slapy nad Vltavou, budou mít k dispozici dosavadní moderní vybavení pro veškerou plnohodnotnou komplexní rehabilitační péči, zejména: prostředky pro mechanoterapii, balneoterapii, léčebné bazény, fototerapii včetně moderních vysoce výkonných laserů, rázové vlny nové generace, speciální trenažéry na rehabilitaci horních a dolních končetin po úrazech, posturografy a stabilometrické plošiny, přístroje pro lymfodrenáž a další léčebné techniky
 • mimo tyto techniky jsou dispozici motorické dlahy používané pro léčbu po úrazech a onemocněních horních a dolních končetin a speciální robotický systém pro trénink chůze Lokomat
 • v dohledné době bude mít VRÚ k dispozici další přístroje pro aplikaci roboticky asistované rehabilitace


V první fázi cca do první poloviny roku 2016, bude uveden do provozu přístroj pro speciální nácvik chůze pomocí závěsného podpůrného mechanizmu, vertikalizační systém s roboticky asistovaným pohybem dolních končetin s elektrostimulací a antigravitační vysoce sofistikovaný rehabilitační pás k nácviku chůze.

V další fázi cca do konce roku 2018, bude uvedena do provozu celá škála přístrojů pro roboticky asistovanou rehabilitaci. Tato technika bude využívaná především pro pacienty po úrazech hlavy, osového skeletu a končetin včetně polytraumat způsobených při plnění vojenských úkolů.

Závěrem je nutno ale zdůraznit, že žádná nejmodernější technika nemůže nahradit vysoce odborně erudovaný zdravotnický personál VRÚ Slapy, který je rozhodující při individuální péči o každého pacienta.