VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 
Lázeňská lečebně rehabilitační péče Rekreační pobyty
Lázeňská lečebně rehabilitační péče

Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • v případě volné kapacity kdykoli v průběhu roku, minimální délka pobytu je stanovena na 10 nocí
 • finanční podpora se válečnému veteránovi – důchodci poskytuje 1 x za rok

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • ve Vojenských lázeňských léčebnách a Vojenském rehabilitačním ústavu je vždy v ceně zahrnuto ubytování se stravováním (polopenze nebo plná penze), léčení v rozsahu stanovém lékařem na základě vstupní prohlídky ošetřujícím lékařem VLL nebo VRÚ
 • v lázeňských léčebnách mimo strukturu VLRZ je v ceně zahrnuto ubytování, strava a lázeňské procedury na základě doporučení odborného lázeňského lékaře při vstupní lékařské prohlídce dle nabídky pobytů jednotlivých lázeňských léčeben a požadavku klienta

Kolik za pobyt zaplatím

 • finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout do výše 22 000 Kč jak pro válečného veterána – důchodce, tak i manželce / manželovi, družce / druhovi, partnerce / partnerovi
 • ceník lázeňské léčebně rehabilitační péče pro válečné veterány – důchodce v zařízeních VLRZ (platný od 3. ledna 2018) naleznete zde Ceník 2018

NOVINKA V ROCE 2018 – léčebný pobyt AKTIV ve VLL Teplice

 • pobyt zahrnuje další nadstandardní služby již v ceně pobytu
 • pobyt umožňuje maximální možné čerpání příspěvku MO v rámci 14ti denního pobytu

Pobyt zahrnuje NAVÍC vstup do solné jeskyně, oxygenoterapii, relaxační wellness masáž, využití odstavné plochy pro vozidlo, zapůjčení županu. Ceník AKTIV

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise
 • v případě požadavku na přiznání finanční podpory pro rodinného příslušníka, žádá manželka (manžel), družka (druh) a registrovaný partner (partnerka) válečného veterána – důchodce samostatně na předepsaném tiskopise

Vyřízení pobytu

 • v případě přiznání finanční podpory, zasílá Ministerstvo obrany rozhodnutí VLRZ, která již kontaktuje válečného veterána – důchodce k vyřízení pobytu
 • v případě požadavku na poskytnutí lázeňské péče v zařízeních VLRZ a volné kapacity, je válečnému veteránovi – důchodci zasílán poukaz s dalšími informacemi k pobytu
 • VLRZ hradí pobyt za válečného veterána-důchodce, případně rodinné příslušníky do výše přiznané finanční podpory Ministerstvem o­brany


Rekreační pobyty

LÉPro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • v případě volné kapacity kdykoli v průběhu roku, minimální délka pobytu je stanovena na 3 noci
 • finanční podpora se válečnému veteránovi – důchodci poskytuje 1 x za rok

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • v ceně rekreačních tuzemských a zahraničních pobytů jsou zahrnuty služby dle nabídky jednotlivých subjektů a požadavku klienta

Kolik za pobyt zaplatím

 • finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč jak pro válečného veterána – důchodce, tak i manželce / manželovi, družce / druhovi, partnerce / partnerovi
 • v případě kdy celková cena pobytu překročí výši přiznané finanční podpory, rozdíl mezi cenou pobytu a výší přiznané finanční podpory je uhrazen válečným veteránem – důchodcem přímo poskytovateli služeb, u něhož je pobyt zajištěn
 • v případě pobytu ve Vojenských zotavovnách naleznete cenu na www.volareza.cz v cenících jednotlivých zařízení

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise

Vyřízení pobytu

 • v případě přiznání finanční podpory, zasílá Ministerstvo obrany rozhodnutí VLRZ, která již kontaktuje válečného veterána – důchodce k vyřízení pobytu
 • v případě požadavku na poskytnutí rekreačního pobytu v zařízeních VLRZ a volné kapacity, je válečnému veteránovi – důchodci zasílán poukaz s dalšími informacemi k pobytu
 • VLRZ hradí pobyt za válečného veterána-důchodce, případně rodinné příslušníky do výše přiznané finanční podpory Ministerstvem o­brany