VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 201 657  e-mail  benefity@vlrz.cz


 
Lázeňská lečebně rehabilitační péče Rekreační pobyty
Lázeňská lečebně rehabilitační péče

Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • v případě volné kapacity kdykoli v průběhu roku, minimální délka pobytu je stanovena na 10 nocí
 • finanční podpora se válečnému veteránovi poskytuje 1 x za rok

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • ve Vojenských lázeňských léčebnách a Vojenském rehabilitačním ústavu je vždy v ceně zahrnuto ubytování s plnou penzí, léčení v rozsahu stanovém lékařem na základě vstupní prohlídky ošetřujícím lékařem VLL nebo VRÚ a využití odstavné plochy pro vlastní vozidlo (kromě VLL Františkovy Lázně a Karlovy Vary)
 • v lázeňských léčebnách mimo strukturu VLRZ je v ceně zahrnuto ubytování, strava a lázeňské procedury na základě doporučení odborného lázeňského lékaře při vstupní lékařské prohlídce dle nabídky pobytů jednotlivých lázeňských léčeben a požadavku klienta

Kolik za pobyt zaplatím

 • finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout do výše 22 000 Kč jak pro válečného veterána, tak i manželce / manželovi, družce / druhovi, partnerce / partnerovi
 • v případě pobytu v lázeňských léčebnách mimo strukturu VLRZ, výše účtované ceny za pobyt záleží na požadovaném typu pobytu a službách v něm obsažených
 • v případě kdy celková cena pobytu překročí výši přiznané finanční podpory, rozdíl mezi cenou pobytu a výší přiznané finanční podpory je uhrazen válečným veteránem přímo poskytovateli služeb, u něhož je pobyt zajištěn
 • v případě pobytu ve Vojenských lázeňských léčebnách nebo Vojenském rehabilitačním ústavu finanční podpora plně pokryje náklady na pobyt (ubytování, plná penze a léčení) v délce trvání až 3 týdny (20 nocí)
Ceník lázeňské léčebně rehabilitační péče pro válečné veterány v zařízeních VLRZ
 • ceny jsou platné od 3. ledna 2017
zařízení délka pobytu 6 nocí a více délka pobytu 18 nocí a více
VLL Karlovy Vary 1200 1100
VLL Františkovy Lázně 1200 1100
VLL Teplice 1200 1100
VLL Jeseník – Albatros 1200 1100
VLL Jeseník – Silesie 1100 1000
VRÚ Slapy 1200 1100
 • ceny jsou uvedeny za osobu a noc v Kč vč. DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty
 • příplatek za jednolůžkový pokoj se neúčtuje
 • u VLL Jeseník je přednostně doporučováno a zajišťováno ubytování v LD Albatros
 • ceny zahrnují ubytování, stravování formou plné penze a léčení v rozsahu stanoveném lékařem VLL (VRÚ) na základě vstupní prohlídky ošetřujícím lékařem VLL (VRÚ)
 • využití odstavné plochy pro vlastní vozidlo u VLL Teplice, Jeseník a VRÚ Slapy

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise
 • v případě požadavku na přiznání finanční podpory pro rodinného příslušníka, žádá manželka (manžel), družka (druh) a registrovaný partner (partnerka) válečného veterána samostatně na předepsaném tiskopise

Vyřízení pobytu

 • v případě přiznání finanční podpory, zasílá Ministerstvo obrany rozhodnutí VLRZ, která již kontakuje válečného veterána k vyřízení pobytu
 • v případě požadavku na poskytnutí lázeňské péče v zařízeních VLRZ a volné kapacity, je válečnému veteránovi zasílán poukaz s dalšími informacemi k pobytu
 • VLRZ hradí pobyt za válečného veterána, případně rodinné příslušníky do výše přiznané finanční podpory Ministerstvem o­brany


Rekreační pobyty

Pro koho je pobyt určen

Kde mohu pobyt využít

Kdy mohu pobyt využít

 • v případě volné kapacity kdykoli v průběhu roku, minimální délka pobytu je stanovena na 3 noci
 • finanční podpora se válečnému veteránovi poskytuje 1 x za rok

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • v tuzemských zařízeních VLRZ je v ceně zahrnuto ubytování s plnou penzí, využití odstavné plochy pro osobní vozidlo, v případě volné kapacity
 • u ostatních rekreačních tuzemských a zahraničních pobytů je v ceně zahrnuty služby dle nabídky jednotlivých subjektů a požadavku klienta

Kolik za pobyt zaplatím

 • finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč jak pro válečného veterána, tak i manželce / manželovi, družce / druhovi, partnerce / partnerovi
 • v případě pobytu v zařízeních v ČR i zahraničí mimo strukturu VLRZ záleží výše účtované ceny na požadovaném typu pobytu a službách v něm obsažených
 • v případě kdy celková cena pobytu překročí výši přiznané finanční podpory, rozdíl mezi cenou pobytu a výší přiznané finanční podpory je uhrazen válečným veteránem přímo poskytovateli služeb, u něhož je pobyt zajištěn
 • v případě pobytu ve Vojenských zotavovnách finanční podpora plně pokryje náklady na pobyt (ubytování a plná penze) v délce trvání až 1 týden (6 nocí)
Ceník rekreačních pobytů pro válečné veterány v zařízeních VLRZ
 • ceny jsou platné od 3. ledna 2017
zařízení 1 noc týden (6 nocí)
VZ Měřín 699 4194
VZ Bedřichov – hotel 699 4194
VZ Bedřichov – depandance 610 3660
VZ Bedřichov – Malý Šišák 530 3180
VZ Dyje – Vranov hotel 675 4050
VZ Dyje – Vranov chata 525 3150
VZ Dyje – Bítov 510 3060
VZ Ovčárna pod Pradědem 670 4020
VLL Karlovy Vary – Bellevue 599 3594
VLL Jeseník – Albatros 689 4134
VLL Jeseník – Silesie 670 4020
 • ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a nezahrnují místní poplatek za rekreační pobyt
 • ceny zahrnují ubytování a stravování v rozsahu plné penze a využití odstavné plochy pro vlastní osobní vozidlo, v případě volné kapacity

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise

Vyřízení pobytu

 • v případě přiznání finanční podpory, zasílá Ministerstvo obrany rozhodnutí VLRZ, která již kontaktuje válečného veterána k vyřízení pobytu
 • v případě požadavku na poskytnutí rekreačního pobytu v zařízeních VLRZ a volné kapacity, je válečnému veteránovi zasílán poukaz s dalšími informacemi k pobytu
 • VLRZ hradí pobyt za válečného veterána, případně rodinné příslušníky do výše přiznané finanční podpory Ministerstvem o­brany