Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Podpora
zdraví

Poskytnutí preventivní zdravotní prohlídky ve vojenských nemocnicích.

kraje

Platnost není časově omezena

Ministerstvo obrany Vám uhradí preventivní zdravotní prohlídku ve vojenských zdravotnických zařízeních – ÚVN Praha, VN Olomouc a VN Brno.

V rámci preventivní péče se válečným veteránům dle RMO č. 82/2020 poskytují ve vojenských zdravotnických zařízeních dvouleté preventivní prohlídky v rozsahu a ve lhůtách podle zvláštních právních předpisů, nejdříve však za 23 měsíců od poslední roční lékařské prohlídky před zánikem jejich služebního poměru. Tyto prohlídky lze poskytovat na žádost oprávněné osoby a se souhlasem lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Vyžaduje-li to zdravotní stav válečných veteránů, poskytuje se jim ve vojenských zdravotnických zařízeních zdravotní péče formou ambulantní péče, zejména specializované ambulantní péče a ústavní péče. Tuto péči lze poskytovat podle zvláštního právního předpisu na žádost oprávněné osoby a na základě doporučení lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Zdravotní péče se poskytuje za podmínky, že jsou veteráni zdravotně pojištěny u zdravotní pojišťovny, která má uzavřenu smlouvu s příslušným vojenským zdravotnickým zařízením o poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Podmínkou je prokázání se průkazem válečného veterána.

https://veterani.army.cz/prehled-vyhod

Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba: Odbor péče o válečné veterány
  Telefon: +420 973 225 922
  Web: veterani.army.cz/valecni-veterani


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.