Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Bezplatný
vstup

Celoročně bezplatný vstup do objektů muzea Policie České republiky

kraje

Platnost není časově omezena

Muzeum Policie sídlí na pražském Karlově v areálu augustiniánského kláštera, založeného v roce 1350 Karlem IV. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historickým vývojem bezpečnostních sborů na našem území od jejich vzniku do dnešních dnů. Toto muzeum objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost.

V expozici je věnována pozornost například vývoji

  • dopravní služby,
  • letecké služby a samozřejmě
  • kriminalistiky, kde se návštěvník může seznámit nejen s kriminalistickými metodami, ale i s nejznámějšími případy české a československé kriminalistiky.

Ve venkovní expozici se nacházejí vedle služebních vozidel i lodě a vrtulník.

Pro dětské návštěvníky je v letních měsících připraveno i naše dopravní hřiště.

Přístup do všech částí expozice je bezbariérový.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poskytnutí slevy: Celoroční bezplatný vstup pro válečné veterány.

Doprovod veterána platí standardní vstupné.

Sleva je realizována po prokázání se průkazem válečného veterána.

Kontaktní údaje

  Adresa: Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2
  Kontaktní osoba: Pokladna objektu
  Telefon: +420 974 824 830
  E-mail: sekretariat@muzeumpolicie.czz
  Web: www.muzeumpolicie.cz/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.