Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli svým benefitem.

Umístění
do domova
péče

Zajištění umístění do domova péče o válečné veterány

kraje

Platnost není časově omezena

Domov péče o válečné veterány v Karlových Varech

Počet zřízených lůžek 28 (dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje)

Žádosti k přijetí do domova se mohou vyzvednout na Ministerstvu obrany, nám. Svobody 471 u p. Heleny Typoltové (telefon 973 225 922) nebo cestou terénních pracovníků. Přijetí do domova péče o válečné veterány se řídí zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje.

V případě zájmu o umístění v DPPV odešlete na MO:

Žádost o umístění do DPVV (Karlovy Vary, ÚVN-VoFN Praha
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
Kopii osvědčení válečného veterána
Kopie důchodového výměru

Pro informace o možnostech umístění v dalších zařízeních přejděte do sekce LDN, sociální lůžka, domov se zvláštním režimem.

http://www.veterani.army.cz/dpvv

Kontaktní údaje

  Telefon: +420 973 225 922
  Web: www.veterani.army.cz/dpvv


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.