Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Používáme Cookiesodmítnout
všechno
odmítne všechny Cookies včetně nezbytných pro správnou funkci webu
přijmout
jen nutné
přijme jen Cookies nutné pro správnou funkci webu
přijmout
všechno
přijme všechny Cookies
včetně statistiky návštěvnosti
Podpora
zdraví

Poskytnutí preventivní zdravotní prohlídky ve vojenských nemocnicích.

kraje

Platnost není časově omezena

Ministerstvo obrany Vám uhradí preventivní zdravotní prohlídku ve vojenských zdravotnických zařízeních – ÚVN Praha, VN Olomouc a VN Brno.

V rámci preventivní péče se válečným veteránům dle RMO č. 82/2020 poskytují ve vojenských zdravotnických zařízeních dvouleté preventivní prohlídky v rozsahu a ve lhůtách podle zvláštních právních předpisů, nejdříve však za 23 měsíců od poslední roční lékařské prohlídky před zánikem jejich služebního poměru. Tyto prohlídky lze poskytovat na žádost oprávněné osoby a se souhlasem lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Vyžaduje-li to zdravotní stav válečných veteránů, poskytuje se jim ve vojenských zdravotnických zařízeních zdravotní péče formou ambulantní péče, zejména specializované ambulantní péče a ústavní péče. Tuto péči lze poskytovat podle zvláštního právního předpisu na žádost oprávněné osoby a na základě doporučení lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována.

Zdravotní péče se poskytuje za podmínky, že jsou veteráni zdravotně pojištěny u zdravotní pojišťovny, která má uzavřenu smlouvu s příslušným vojenským zdravotnickým zařízením o poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Podmínkou je prokázání se průkazem válečného veterána.

https://veterani.army.cz/prehled-vyhod

Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba: Odbor péče o válečné veterány
  Telefon: +420 973 225 922
  Web: veterani.army.cz/valecni-veterani


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.