Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f


Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli svým benefitem.
RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT
Podpora
zdraví
veteránů

Nabídka preventivních zdravotních programů pro válečné veterány.

kraje

Benefit lze uplatnit do:
31. 12. 2017

Program prevence Válečný veterán u Vojenské zdravotní pojišťovny

Program je určen:

 • vojákům, kteří v posledních 12 měsících ukončili účast ve vojenské misi v zahraničí
 • jsou nositeli „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR
 • jsou nepřetržitě pojištěni u VoZP ČR od data úhrady za službu či věc do data vyplacení příspěvku
 • podrobnosti na: www.vozp.cz

Hlavní účel programu:

 • napomoci eliminovat důsledky náročného výkonu služby konané v mezinárodní vojenské misi
 • přispět válečnému veteránovi na regenerační a sportovní aktivity
 • prevence poškození zdravotního stavu bezprostředně po návratu z vojenské zahraniční mise

Jaké příspěvky může válečný veterán čerpat:

Každý příspěvek lze čerpat jedenkrát za 12 měsíců po návratu z mise:

 • Specializovaná lázeňská péče
 • Plavání
 • Léčebný tělocvik a tělesná regenerace
 • Očkování proti závažným infekcím, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • Vyšetření okultního krvácení ve stolici

! Kromě těchto příspěvků může válečný veterán čerpat také příspěvky z ostatních programů prevence jako každý jiný pojištěnec!

Jednotlivé příspěvky:
Specializovaná lázeňská péče – až do výše 4.000 Kč

Na úhradu rehabilitačního lázeňského pobytu,na základě předložení:ori­ginálu dokladu o úhradě, z něhož musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o zařízení se statutem lázní a že služby byly poskytnuty na jméno a v prospěch válečného veterána. Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

Plavání – až do výše 600 Kč

Na základě předložení:jed­notlivých vstupenek, které musejí být předloženy pohromadě nebo permanentní vstupenky nebo dobití čipu

Léčebný tělocvik a tělesná regenerace – až do výše 600 Kč

Na základě předložení:ori­ginálu dokladu o úhradě a potvrzení lékaře, a to na: masáže, saunu, vodní masáže, zábalové koupele, jógu, fitness, aerobik, spinning, cvičení Ásany, rehabilitační cvičení, Pilates, Kegelovy cviky, core trénink, orientální tance, Tabata cvičení, Qi Gong (Čchi-kung), Osho Divine Healing

Očkování proti závažným infekcím – až do výše 900 Kč

Konkrétně na očkování proti: Haemophillusin­fluenzae typ B, sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k ochraně zdraví před infekčními onemocněními. Podmínky: 1. očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, 2. očkování je provedeno v plném rozsahu stanoveného počtu vakcín.

Vyšetření okultního krvácení ve stolici – až do výše 300 Kč

Příspěvek lze poskytnout na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva (Haemoccult test) na základě předložení: originálu dokladu o úhradě za provedené vyšetření.

Srovnání výše příspěvků:

Druh příspěvku – bězný pojištěnec – válečný veterán

Plavání – 300,– / 600,–

Léčebný tělocvik – 300,– / 600,–

Očkování – 400,– / 900,–

Vyšetření okult. krvácení – 150,– / 300,–

Special. láz. péče – bez příspěvku / 4 000,–


Podmínky čerpání:

Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku musejí být uskutečněna:

 • výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu
 • na základě vlastnoručně podepsané žádosti
 • s připojením kopie „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČRVíce informací naleznete na stránkách VoZP. http://www.vozp.cz/…cny-veteran/

Kontaktní údaje

  Telefon: +420 222 929 199
  E-mail: info@vozp.cz
  Web: www.vozp.cz/cs/klient/valecny-veteran/


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Volareza Podmínky

Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.