Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f


Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli svým benefitem.
RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT
Podpora
zdraví
veteránů

Program zdravotní prevence Válečný veterán.

kraje

Benefit lze uplatnit do:
31. 12. 2019

Program prevence Válečný veterán u Vojenské zdravotní pojišťovny

Program je určen:

  • válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR
  • jsou nepřetržitě pojištěni u VoZP ČR od data úhrady za službu či věc do data vyplacení příspěvku
  • podrobnosti na: www.vozp.cz

Jaké příspěvky může válečný veterán čerpat:

OČKOVÁNÍ až 750 Kč

– výše příspěvku: max. 750 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.


PLAVÁNÍ až 750 Kč

– výše příspěvku: max. 750 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na plavání ve formě
- Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Na jednu permanentní vstupenku lze čerpat pouze jeden příspěvek, a to i v případě, že je přenosná a užívá ji více pojištěnců.
- Plaveckého kurzu


LÁZNĚ PO NÁVRATU Z MISE až 4000 Kč

– výše příspěvku: max. 4000 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR po dobu dvanácti měsíců od návratu ze zahraniční vojenské mise na úhradu lázeňského pobytu k regeneraci, pokud takový pobyt trvá nejméně pět dnů včetně dne nástupu. Za den ukončení činnosti válečného veterána v zahraniční vojenské misi se považuje den, který je uveden ve zmíněném osvědčení MO ČR.Více informací naleznete na stránkách VoZP. https://www.vozp.cz/…cny-veteran/

Kontaktní údaje

  Telefon: 844 888 888
  E-mail: info@vozp.cz
  Web: www.vozp.cz/cs/klient/Vojaci-a-valecni-veterani/Program-Valecny-veteran


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Volareza Podmínky

Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.