Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Stipendijní
program

Stipendijní program VŠEM nabízí snížení ceny školného ve výši 60 - 100 %.

kraje

Platnost není časově omezena

Stipendijní programy VŠEM nabízí snížené ceny školného pro studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph­.D.)

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) realizuje studijní programy od roku 1996 v oblasti společenských věd pro téměř 3.000 studentů.

Benefit je určen pro:

 • válečné veterány
 • Oblast lidských zdrojů, financí, marketingu, reklamy, ekonomie, hospodářské politiky, práva, managementu, mezinárodních vztahů, podnikové a organizační kultury, psychologie, sociologie, veřejné správy atd.
 • Realizace více jak 60ti studijních předmětů s možnosti vlastní individualizace studia a zkoušek.
 • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
 • Možnost studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Studijní programy akreditovány na národní (MŠMT ČR) a mezinárodní úrovni (ACBSP). V rámci mezinárodních programů mají studenti příležitost vzdělávat se na více jak 40ti partnerských zahraničních univerzitách.

 • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (videolearning, on-line videoforum, e-learningové aplikace učebních a studijních textů, elektronické testování znalostí).
 • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
 • On-line profesních kurzy (MOOC) v rámci celoživotního vzdělávání.

Stipendijní programy VŠEM nabízí snížené ceny školného pro studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph­.D.) v rámci standardní doby studia, realizované v daném akademickém roce při splnění podmínky válečného veterána ČR (dle Zákona č. 170/200 Sb.).

 • Žádost o Stipendium Klasik je uváděna uchazečem v rámci I. kola PŘ (elektronický dotazník PŘ).
 • V rámci II. kola PŘ (ústní pohovor) je uchazečem předkládána písemná práce / Esej v rozsahu 1 – 2 stran.
 • Váleční veteráni dokládají příslušné osvědčení z Ministerstva Obrany ČR (Statut válečného veterána).
 • Snížená cena ročního školného o 60% studijních poplatků s možností navýšení stipendia až do výše 100% ročních studijních poplatků za studijní, rozvojové, výzkumné, sportovní nebo mimostudijní aktivity studenta v rámci Stipendia VŠEM.

Více informací naleznete na www.vsem.cz

Kontaktní údaje

  Adresa: Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5
  Kontaktní osoba: Studijní oddělení
  Telefon: +420 774 550 810
  Web: www.vsem.cz


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.