Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit






RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Používáme Cookies



odmítnout
všechno
odmítne všechny Cookies včetně nezbytných pro správnou funkci webu
přijmout
jen nutné
přijme jen Cookies nutné pro správnou funkci webu
přijmout
všechno
přijme všechny Cookies
včetně statistiky návštěvnosti
Stipendijní
program

Stipendijní program VŠEM nabízí snížení ceny školného ve výši 60 - 100 %.

kraje

Platnost není časově omezena

Stipendijní programy VŠEM nabízí snížené ceny školného pro studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph­.D.)

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) realizuje studijní programy od roku 1996 v oblasti společenských věd pro téměř 3.000 studentů.

Benefit je určen pro:

 • válečné veterány
 • Oblast lidských zdrojů, financí, marketingu, reklamy, ekonomie, hospodářské politiky, práva, managementu, mezinárodních vztahů, podnikové a organizační kultury, psychologie, sociologie, veřejné správy atd.
 • Realizace více jak 60ti studijních předmětů s možnosti vlastní individualizace studia a zkoušek.
 • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
 • Možnost studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Studijní programy akreditovány na národní (MŠMT ČR) a mezinárodní úrovni (ACBSP). V rámci mezinárodních programů mají studenti příležitost vzdělávat se na více jak 40ti partnerských zahraničních univerzitách.

 • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (videolearning, on-line videoforum, e-learningové aplikace učebních a studijních textů, elektronické testování znalostí).
 • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
 • On-line profesních kurzy (MOOC) v rámci celoživotního vzdělávání.

Stipendijní programy VŠEM nabízí snížené ceny školného pro studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph­.D.) v rámci standardní doby studia, realizované v daném akademickém roce při splnění podmínky válečného veterána ČR (dle Zákona č. 170/200 Sb.).

 • Žádost o Stipendium Klasik je uváděna uchazečem v rámci I. kola PŘ (elektronický dotazník PŘ).
 • V rámci II. kola PŘ (ústní pohovor) je uchazečem předkládána písemná práce / Esej v rozsahu 1 – 2 stran.
 • Váleční veteráni dokládají příslušné osvědčení z Ministerstva Obrany ČR (Statut válečného veterána).
 • Snížená cena ročního školného o 60% studijních poplatků s možností navýšení stipendia až do výše 100% ročních studijních poplatků za studijní, rozvojové, výzkumné, sportovní nebo mimostudijní aktivity studenta v rámci Stipendia VŠEM.

Více informací naleznete na www.vsem.cz

Kontaktní údaje

  Adresa: Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5
  Kontaktní osoba: Studijní oddělení
  Telefon: +420 774 550 810
  Web: www.vsem.cz


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.