Databáze benefitů pro válečné veterány

Benefity pro válečné veterány

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Úhrada
rekreačního
pobytu

Příspěvek až do výše 6 tisíc Kč na rekreační pobyt v tuzemsku či v zahraničí

kraje

Platnost není časově omezena

Příspěvek na rekreační pobyt v tuzemsku nebo zahraničí

Pro koho je pobyt určen

 • pro bývalého vojáka – válečného veterána, který konal službu v zahraničí po roce 1990 a který je již poživatelem dávek důchodového pojištění
 • pro druhoválečného veterána, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
 • pro účastníka odboje a odporu proti komunismu, jemuž bylo přiznáno postavení válečného veterána, je-li poživatelem dávek důchodového pojištění

Kde mohu pobyt využít

 • v tuzemských Vojenských zotavovnách Měřín, Bedřichov, Malý Šišák, Vranov, Bítov, Bellevue, Ovčárna
 • v tuzemských zařízeních jiných subjektů, rezervaci pobytu si zabezpečuje válečný veterán sám
 • v zahraničí u jiných subjektů, zpravidla formou zájezdu, přitom platí, že sídlo subjektu nebo alespoň jeho provozovna působí na území České republiky a úhrada pobytu je realizována v českých korunách, rezervaci pobytu si zabezpečuje válečný veterán sám

Kdy mohu pobyt využít

 • v případě volné kapacity kdykoli v průběhu roku, minimální délka pobytu je stanovena na 3 noci, finanční podpora se válečnému veteránovi – důchodci poskytuje 1 x za rok

Co všechno je v pobytu zahrnuto

 • v tuzemských zařízeních VLRZ, p. o. je v ceně zahrnuto ubytování s polopenzí nebo plnou penzí
 • u ostatních rekreačních tuzemských a zahraničních pobytů je v ceně zahrnuty služby dle nabídky jednotlivých subjektů a požadavku klienta

Kolik za pobyt zaplatím

 • finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč jak pro válečného veterána – důchodce, tak i manželce / manželovi, družce / druhovi, partnerce / partnerovi
 • v případě pobytu v zařízeních v ČR i zahraničí mimo strukturu VLRZ, p.o. záleží výše účtované ceny na požadovaném typu pobytu a službách v něm obsažených
 • v případě kdy celková cena pobytu překročí výši přiznané finanční podpory, rozdíl mezi cenou pobytu a výší přiznané finanční podpory je uhrazen válečným veteránem – důchodcem přímo poskytovateli služeb, u něhož je pobyt zajištěn

Kdy a kde o pobyt zažádat

 • žádost se podává na Ministerstvo obrany, na předepsaném tiskopise

https://veterani.army.cz/prehled-vyhod

Kontakt u VLRZ, p. o.: e-mail dcr@vlrz.cz nebo tel: 973 201 671

Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba: Odbor péče o válečné veterány
  Telefon: +420 973 225 922
  Web: veterani.army.cz/prehled-vyhod


Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky
Cookies

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.